အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း
အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း
အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း
အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း
အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း

ေျခာက္လပိုင္း ေန့လည္

တိုင္းအိကေၿပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္တြင္ တကေနာ္ရိဘုရင္ၾကီး၏ ဆႏၵေၾကာင့္တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ ဂ်ပန္တြင္ အေဟာင္းဆံုးဘုရားေက်ာင္း။ ခဲဂြန္းခ်ဴးတိုးဒိုင္အိဂ်ိ၏ သီးသန္ ့ေတာင္ၿဖစ္ၿပီး ေဂၚဟြန္းဇြန္းသည္ ဂ်ပန္တြင္အၾကီးဆံုးဟုဆိုၾကေသာ ၇ မီတာရွိေသာမြန္းဂ်ဴဘိုဆစြတ္ၿဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ (သံုးေယာက္ေသာပညာရွင္)မ်ား၏ အဆိုအမိန္ ့မ်ားသည္လည္း ဒီ မြန္းဂ်ဳဘိုဆစြတ္မွ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ အဘဲမြန္းဂ်ဴအင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ဘုရားေက်ာင္းအေနၿဖင့္ ထြန္းကားလာခဲ့ၿပီး လြန္စြာကို ယံုၾကည္မွူမ်ားၿပည့္ဝေနေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  ဖူးေမွ်ာၾကည္ညိဳခ ၇၀၀ ယန္း (သီးသန္ ့လည္ပတ္ခ ၁၂၀၀ ယန္း)

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kawakudari.com/english

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဂ်ပန္တြင္အေဟာင္းဆံုးဆိုရိုးစကားမ်ားေပၚေပါက္ရာ ဘုရားေက်ာင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kinkinihon လိုင္း Sakurai ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၅ မိနစ္

  Minamihan'na လမ္း Katsuragi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဘဲမြန္းဂ်ဳအင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္