ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ

ကိုးလပိုင္း

ကိုးဘိုးဒိုင္းအိရွိ ၏ ကိုးတဲအိခန္းမဲဂုမိက အဓိကေနရာအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၏အဓိကရတနာအေနၿဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ၿခားမ်ားကို ၿဖတ္ေက်ာ္ကာ တရုပ္မွ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ဆံုႏွင့္ က်ည္ေပြ ့ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပုရဝုဏ္အတြင္းတြင္ တိုင္းအိဝလက္ဖက္ေၿခာက္ေဒသၿဖင္သည္နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အရြက္ဝိုင္းေလးမ်ားရွိေသာ အပင္မ်ားက ရွင္သန္ေနပါသည္။ အေဆာင္ခုနစ္ေဆာင္ရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး မုေရာဂ်ိ၏ေတာင္ဘက္ဂိတ္အေနၿဖင့္ ကေရာခုတဲရာႏွင့္ မစြတ္ဂ်ိသည္ ပတ္သတ္မွုရွိၿပီး မုေရာဂ်ိ၏ နားေနေဆာင္သည္ တဖန္ ေနထိုင္ရာအေဆာင္သည္ အေဆာင္အေသးေလးအၿဖစ္ ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nara ken Uda-shi Haibara Akabane 1684

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ေတာ္ဝင္ေၾကး ၂၀၀ ယန္း၊ ဘုရားေက်ာင္း ၃၀၀ ယန္း
  အသက္မၿပည့္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ား အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.uda.nara.jp/sin-kankou...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မုေရာဂ်ိ၏ ေတာင္ဘက္ဂိတ္ဟုဆိုၾကေသာ ဘုရားေက်ာင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon ရထားလိုင္း Haibara ဘူတာမွဘတ္စ္ကား ၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၁၀ မိနစ္၊ Takai အေရွ ့တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  Meihan ၿပည္တြင္းလိုင္း Hari IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၃~၄လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္