ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ
ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ

ကိုးဘိုးဒိုင္းအိရွိ ၏ ကိုးတဲအိခန္းမဲဂုမိက အဓိကေနရာအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၏အဓိကရတနာအေနၿဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ၿခားမ်ားကို ၿဖတ္ေက်ာ္ကာ တရုပ္မွ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ဆံုႏွင့္ က်ည္ေပြ ့ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပုရဝုဏ္အတြင္းတြင္ တိုင္းအိဝလက္ဖက္ေၿခာက္ေဒသၿဖင္သည္နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အရြက္ဝိုင္းေလးမ်ားရွိေသာ အပင္မ်ားက ရွင္သန္ေနပါသည္။ အေဆာင္ခုနစ္ေဆာင္ရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး မုေရာဂ်ိ၏ေတာင္ဘက္ဂိတ္အေနၿဖင့္ ကေရာခုတဲရာႏွင့္ မစြတ္ဂ်ိသည္ ပတ္သတ္မွုရွိၿပီး မုေရာဂ်ိ၏ နားေနေဆာင္သည္ တဖန္ ေနထိုင္ရာအေဆာင္သည္ အေဆာင္အေသးေလးအၿဖစ္ ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nara ken Uda-shi Haibara Akabane 1684

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ေတာ္ဝင္ေၾကး ၂၀၀ ယန္း၊ ဘုရားေက်ာင္း ၃၀၀ ယန္း
  အသက္မၿပည့္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ား အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.uda.nara.jp/sin-kankou...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မုေရာဂ်ိ၏ ေတာင္ဘက္ဂိတ္ဟုဆိုၾကေသာ ဘုရားေက်ာင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon ရထားလိုင္း Haibara ဘူတာမွဘတ္စ္ကား ၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၁၀ မိနစ္၊ Takai အေရွ ့တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  Meihan ၿပည္တြင္းလိုင္း Hari IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဘုစြတ္ရယူဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္