အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ
အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ
အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ
အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ

ေယာ္ရွိေနာ့ကူမာနိုအမ်ိဳးသားပန္းၿခံအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး (ဟိဒဲကအုိက) ၊(ဒိုင္းအိကဂုရာ) စေသာ အဓိကတည္ရွိေနေသာ လြင္ၿပင္တြင္ရွိေသာ (တိုးအိုအိုဒိုင္း) ႏွင့္ သစ္ေတာ္မ်ားေပါမ်ားေသာ (ဆဲအိးအိုအိုဒိုင္း) ႏွစ္ခုေသာၾကီးမားစြာခြဲၿခားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္တြက္ ေရပမာဏစုစုေပါင္း ၅၀၀၀ မီလီလီတာႏွင့္ လြန္စြာမ်ားၿပားၿပီး အဖိုးတန္ရွားေပါေသာတိရိစၦန္မ်ားလည္း ရွင္သန္ေနပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ ( သဘာဝၿပပြဲ) စေသာသဘာဝအတိုင္း ေနထိုင္စားေသာက္ေနမွုမ်ားကို ၿပသထားေသာ ေနရာ (အိုအိုဒိုင္းကဟရာ ဧည့္သည္စင္တာ) လည္းရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Naraken 'yoshinogun kamikitayamamura kotochi ōdai gahara

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ဧၿပီလ ၃ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.vill.kamikitayama.nara.jp/k...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀၀မီလီလီတာရွိေသာမိုးေရက်ေသာ အမ်ိဳးသားပန္းၿခံ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon လိုင္း Yamatokamiichi ဘူတာမွဘတ္စ္ကား ၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္ ၊ Ōdai gahara တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါသည္

  Minamihan'na ကားလမ္း Katsuragi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂နာရီ ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုဒိုင္းဂဟရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္