ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္
ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္
ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္
ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္ ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္ ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္

ဆယ္လပိုင္း

အနီေရာင္အုတ္ဂိုေထာင္ႏွင့္ ယာမရွိတပန္းၿခံ၏ အလယ္တြင္တည္ရွိေသာ ေယာ္ကိုဟားမကိုးအုိအိုစန္ဘရွိ။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာသေဘၤာဆိပ္ကမ္းတာမီနယ္သည္ ပင္လယ္ၿပင္ေပၚတြင္ရွိေသာ ေတာင္ကုန္းကဲ့သို ့ေသာ ဒီဇိုင္း။ လြတ္လပ္မွုခံစားခ်က္ရွိေနေသာ ေခါင္မိုးမွ ေယာ္ကိုဟားမဆိပ္ကမ္း တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုး၊ ဆက္လက္ၿပီး ေယာ္ကိုဟားမၿမိဳ ့ကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၿမင္ႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးပန္ႏိုရာမရွု ခင္းေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawaken'yokohamashi Nakaku Kaigandōri 1 - 1 - 4

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.osanbashi.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ကလင္းဧရိဇာဘဲဆု ၂ အမွတ္လည္း ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆိပ္ကမ္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Yokohama အေဝးေၿပးလမ္း Nihon'ōdōri ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၇ မိနစ္

  Shuto အေဝးေၿပးလမ္း Yokohama ပန္းၿခံထြက္ေပါက္မွ ပ်မ္းမွ် ၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္