စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း
စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း

သံုးလပိုင္း

©AFLO, Hideaki Tanaka

ဆစြတ္ဂိၿမစ္၏ ကမ္းနေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ မက္မြန္ေတာကက်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ ထင္ရွားေသာေနရာ။ ကေရာတနိႏွင့္ မက္မြန္တို ့မွၿဖစ္လာေသာ ရွု ့ခင္းသည္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ေပါင္း ၇၅၀ခန္ ့မတိုင္မီက ကာမာကူရေခတ္မွ မ်ားစြားေသာလူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထားခဲ့ပါသည္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္းတစ္ေသာင္းခန္ ့ရွိေသာအနီ၊အၿဖဴ မက္မြန္ပင္ကေရာတနိကို အေရာင္အေသြးစံုလင္ေစပါသည္။ တဖန္ ဧၿပီလဆန္းပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္ ့ရွိေသာ ပန္းပင္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.tsukigasekanko.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ႏွစ္လပိုင္း, သံုးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဆစြတ္ခိၿမစ္၏ ကေရာတနိတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပြင့္ေသာပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္းတစ္ေသာင္းခန္ ့ရွိေသာ မက္မြန္ပင္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Tsukigaseguchi ဘူတာမွကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္၊ O Yamaguchi တြင္ဆင္းၿပီေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၃ မိနစ္

  Meihan အေဝးေၿပးလမ္း Meihan IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

စြတ္ခဂဆဲဘအိရိန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္