ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ
ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ
ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ
ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ
ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ

ႏွစ္လပိုင္း ေန့လည္

စုစုေပါင္းအရွည္ ၈၆၀မီတာ၊ အေဝးပင္လယ္ကမ္းေၿခလိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဟြန္းမိုခုဖုတိုးႏွင့္ တိုင္းအိကိုခုဖုတိုးကို ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတား။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးၿပီး အေပၚအလႊာသည္ ခ်ဳတိုအေဝးေၿပးလမ္း၊ ေအာက္အလႊာသည္ ၿပည္တြင္းအမွတ္ ၃၅၇ လိုင္း ႏွစ္ထပ္ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ညဘက္တြင္ ၂၆၄ခုေသာမီးတိုင္မ်ားထြန္းလင္းထားၿပီး ေယာ္ကိုဟားမဆိပ္ကမ္း ညရွု ခင္းကို တစ္လႊာခ်င္းမွ လွပစြာၾကည့္ရွဳ ့ႏိုင္ပါသည္။ မီးထြန္းေသာအခ်ိန္ကိုလုိက္ကာ အေရာင္ေၿပာင္းလဲမွုမ်ားရွိၿပီး ၿပည္သူမ်ားအတြက္ နာရီသဖြယ္ၿဖစ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawaken'yokohamashi Tsurumi-ku Daikokufutō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဟြန္းမိုခုဖုတိုး ႏွင့္ တိုင္းအိကိုခုဖုတိုးကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေယာ္ကိုဟားမေနရာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Tsurumi ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္၊ Daikokufutō တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၆ မိနစ္ (စကိုင္းေဝါ့အထိ)

  Shuto အေဝးေၿပးလမ္း Honmokufutō ဝင္ထြက္ေပါက္၊ Daikokufutō ဝင္ထြက္ေပါက္ၾကား

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာ္ကိုဟားမဘဲအိဘုရိဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္