နရွိခ်ယဂိုင္း
နရွိခ်ယဂိုင္း
နရွိခ်ယဂိုင္း
နရွိခ်ယဂိုင္း
နရွိခ်ယဂိုင္း
နရွိခ်ယဂိုင္း နရွိခ်ယဂိုင္း နရွိခ်ယဂိုင္း နရွိခ်ယဂိုင္း နရွိခ်ယဂိုင္း

ခုႏွစ္လပိုင္း

ခဂဟန္းေခတ္မွဆက္တိုက္ရွိေနခဲ့ေသာ နိရိခ်ယဂိုင္း။ ခနဇဝတြင္လည္း သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ေသာ သံုးခုေသာ ခ်ယဂိုင္းထဲမွ တစ္ခုအၿဖစ္ေရတြက္ႏိုင္ပါသည္။ ခ်ယတြင္ မ်ားစြာသံုးထားေသာ အေဆာက္အဦးပံုစံၿဖစ္ၿပီး ဝရန္တံာငယ္ေလးသည္ ဆင္ဝင္တြင္ရွိၿပီး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ စာေရးဆရာရွိမဒဆဲအိဂ်ိေရာသည္ ဒီေနရာတြင္ၾကီးၿပင္းခဲ့သည္ဟုလည္း သိၾကၿပီး၊ ရွိမဒ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေသာ ခနဇဝၿမိဳ ံနိရွိခ်ယအခ်က္အလက္အေဆာင္အဦးတြင္ လက္ေတြ ့ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း အခ်က္အလက္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ညေနေနဝင္ခ်ိန္တြင္ နိရွိခ်ယဂိုင္းသည္ ဂ်ပန္ဗ်က္ေစာင္းသံမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ေနၿပီး ၿမိဳ ့ကို ပိုမိုရွင္သန္ေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawaken kanazawashi Nomachi 2-chōme

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ဆိုင္ကိုလိုက္ကာ ကြာၿခားပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://visitkanazawa.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ခနဇဝ၏သမိုင္းေၾကာင္းအေနအထားမ်ား နက္နဲစြာရွိေနေသာ ခ်ယဂိုင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kanazawa ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၁၅ မိနစ္ ၊ Hirokouji တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၃မိနစ္

  Hokuriku ကားလမ္း Kanazawahigashi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နရွိခ်ယဂိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္