ယာမနာကေရပူစမ္း
ယာမနာကေရပူစမ္း
ယာမနာကေရပူစမ္း
ယာမနာကေရပူစမ္း
ယာမနာကေရပူစမ္း ယာမနာကေရပူစမ္း ယာမနာကေရပူစမ္း ယာမနာကေရပူစမ္း

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

အိရွိဂဝခရိုင္ ခဂၿမိဳ ့တြင္တည္ရွိေသာ ေရွ ့ေဟာင္းသမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ေရပူစမ္းေဒသၿဖစ္ၿပီး ခဂေရပူစမ္းေဒသ၏ တစ္ေနရာကို ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ စကားလံုးအတိုင္း ေရပူစမ္းေဒသတစ္ခုလံုးသည္ (ေတာထဲတြင္) ရွိၿပီး စုရုဆန္းခဲအိတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပါမ်ားေသာ သဘာဝလည္းရွိေနပါသည္။ ဖူဆိုစန္းမဲတုိးလိ့ုထင္ရွားေသာမစြတ္အိုဘေခ်ာေရပူစမ္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လွပေသာ ေရွးေဟာင္းေရပူစမ္း။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawakenkagashi sanchū onsen

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  တည္ခိုခန္း ၊တၿခားအသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ ေနရာကိလုုိက္ၿပီး ကြာပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.yamanaka-spa.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မစြတ္အိုဘေခ်ာက ဆိုးစန္ထင္ရွားေသာေရပူစမ္းဟု အမည္ေပးခဲ့ေသာ ေရပူစမ္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kagaonsen ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္ Sanchū ဘတ္စ္တာမီနယ္တြင္ ဆင္းပါ ( တည္ခိုခန္း ၊တၿခားအသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ မတူပါ)

  Hokuriku ကားလမ္း Kaga IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယာမနာကေရပူစမ္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္