ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္
ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္ ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္

၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ယနဆဲတကရွိဂန္းအန္း ဇတ္ေကာင္ ( အန္ပန္းမန္း) ၏ကမၻာကို လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားရရွိႏိုင္ေသာ ၿပတိုက္ႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာ။ ၿပတိုက္ထဲတြင္ အန္ပန္းမန္း၏ကမၻာကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္လည္ပံုေဖာ္ထားေသာ ဂ်ိအိုရားမ ၊ စီးစရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဆိုင္မ်ားတြင္ အန္းပန္းမန္းပစၥည္းမ်ားကို သံုးထားေသာဆိုင္မ်ားအၿပင္ (ဂ်မုဦးေလး၏ေပါင္မုန္ ့စက္ရံု) ၊ (အုဒြန္းခ်န္၏ မုန္ ့တြန္းလွည္း) စေသာ အလားတူ ဇတ္ေကာင္မ်ားၿဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားလည္းရွိၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားအတူတူလာေရာက္ၾကၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawaken'yokohamashi Nishiku Minatomirai 4 - 3 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၁၅၀၀ ယန္း ။ မူလတန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ေအာက္သည္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း ၀၀ မွ ၁၈ း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ၁လပိုင္း၁ရက္ေန့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://museum.anpanman-acm.co.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ကိုယ္သိေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားနွင့္ ကစားနိုင္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Minatomirai လိုင္း shin Takashimaဘူတာ မွလမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၇ မိနစ္

  Shuto အေဝးေၿပးလမ္း Minatomirai ဝင္ထြက္ေပါက္ မွ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာ္ကိုဟားမအန္းပန္းမန္းကေလးၿပတိုက္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္