နာကေနာ့ဘရွိ
နာကေနာ့ဘရွိ
နာကေနာ့ဘရွိ နာကေနာ့ဘရွိ

ေလးလပိုင္း ည

အထဲရွိတံတားကို ထိုးထားေသာဒီေဒသ၊ ခဇုအဲမခ်ိဟု အမည္တြင္ေသာ ခဂဘန္းရွိ ၊တိုဒခဇုအဲ၏ အိမ္ရာရွိခဲ့ေသာေနရာၿဖစ္သည္။ ဘန္းဖုေခတ္တြက္ ပုဂၢလိကထုိးထားေသာတံတားၿဖစ္ၿပီး ၿဖတ္သန္းတိုင္းတြင္ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစီၿဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ (အိခ်ိဘြန္းဘရွိ) ဟုလည္းဆိုၾကပါသည္။ ခဇုအဲမခ်ိသည္ ခနဇဝၿမိဳ တြင္းတြင္ တိုးယာမႏွင့္တကြ အဖိုးတန္းေသာ ရိုးရာအေဆာက္အဦးအုပ္စုမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာေဒသအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရွးတုန္းက အမွတ္တရမ်ားရွိေနေသာ ေနရာၿဖစ္သည္ႏွင့္တကြ ခံစားခ်က္မ်ားရွိေနေသာ တံတား၊ ရွ့ခင္းမ်ားကို ခံစားရေစပါသည္။ တဖန္ စာေရးဆရာ အီဇုမိကေရာက၏ လက္ရာၿဖစ္ေသာ (ခဲေခ်ာ)၊(ေခ်ာေယာကေရာဂန္း) ၏ ေနရာအၿဖစ္လည္း လူသိမ်ားၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawakenkanazawashi kazuechō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.hot-ishikawa.jp/sys/data?pa...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  Ishikawakenkanazawashi kazuechō

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kanazawa ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္၊ Hashibachō တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

  Hokurikumအေဝးေၿပးလမ္း Kanazawahigashi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နာကေနာ့ဘရွိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္