ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္
ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္ ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္ ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္ ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္ ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္ ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္

ေလးလပိုင္း

အာမခုစျမိိဳ့ ခါဝအူရေခ်ာက ဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းကို အဓိကထားျပီး ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့အျဖစ္ သာယာဝေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းက ( ပင္လယ္ရဲ့ ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္း ) လို ့လည္းေခၚျပီး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ငါးဖမ္းဆိပ္ကမ္းေနရာက ဟဲအိဆဲအိ ၈ ခုနွစ္မွာ ဂ်ပန္ကမ္းေျခ ၁၀၀ လက္ေရြးစင္ ( ခရစ္ယာန္ရဲ့ စတုိဆာခိစြတ္ ) ၊ ဟဲအိဆဲအိ ၁၃ ခုနွစ္မွာ ဂ်ပန္ရဲ့ ခါအိုရိရွုခင္း ၁၀၀ လက္ေရြးစင္ ( ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ပင္လယ္ ) မွာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kumamoto ken Amakusa-shi Kawaura-chō Sakitsu

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  အပတ္စဥ္ တနလၤာေန ့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.t-island.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပင္လယ္က ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ပင္လယ္က ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္း

  Kyūshū လမ္း Matsuhashi IC မွ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္