တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း
တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း
တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း
တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း
တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း

စမ္းဘြန္မာစြတ္ရဲတိုက္( စြတ္ဝနိုရဲတိုက္ ) ရဲ့ အဝင္ဂိတ္ေပါက္နဲ ့ထိစပ္ေနတဲ့ အေရွ ့ေျမာက္လက္စြန္း တိုင္းခိုတနိေတာင္ၾကားမွာ က်ိဳတို ဖူရွိမိအီနားရိဘုရားေက်ာင္းမွ ကိုးကြယ္တာက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွာဝ ၄၂ ခုနွစ္ မွာ ေက်ာင္းဝင္းေျမ အေနာက္ဘက္မွာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီး အစားသြင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘုရားေက်ာင္းအသစ္က စြတ္ဝနိုျမိဳ့ကို မ်က္နွာမူျပီး ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shimane ken Kanoashi-gun Tsuwano-chō Ushiroda

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.tsuwano.ne.jp/inari/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  စြတ္ဝနိုျမိဳ့တြင္းကို လွမ္းျမင္နိုင္ျပီး ဂ်ပန္အၾကီးဆံုး အီနာရိ ၅ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္တယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Tsuwano ဘူတာ မွ ၂၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

  Chūgoku ကားလမ္း Yamaguchi IC မွ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တိုင္းခိုဒနိအိနာရိဘုရားေက်ာင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္