ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား
ဆူးဂၽြန္းတံတား ဆူးဂၽြန္းတံတား ဆူးဂၽြန္းတံတား ဆူးဂၽြန္းတံတား ဆူးဂၽြန္းတံတား ဆူးဂၽြန္းတံတား

ခုႏွစ္လပိုင္း

အရွည္ ၇၅.၆ မီတာ၊ အျမင့္ ၂၀.၂ မီတာရွိတဲ့ ဂ်ပန္အဆင့္ျမင့္ ေက်ာက္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေပါင္းကူးေရလမ္းတံတားျဖစ္ျပီး နိုင္ငံအေမြအနွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေရမလံုေလာက္မွုေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကို ကယ္ဆယ္ဖို ့အတြက္ ၁၈၅၄ ခုနွစ္မွာ ဟိဂိုနိုအိရွိခု နည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားေတြကို ရည္ရြယ္ျပီး ေရလြတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္လည္း ရွိျပီး အရွိန္ျပင္းတဲ့အေျခေနကို အနီးကပ္ျမင္နိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ခုနွစ္မွာ ကမၻာ့ ( ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အေဆာက္အဦးအေမြအနွစ္ ) စာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kumamoto ken Kamimashiki Kōriyama-to-chō Nagahara

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  စြမ္းအားျပည့္ရွိတဲ့ ေရထုတ္လြတ္မွုကို ျမင္နိုင္ပါတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kumamoto ဘူတာ မွ ကားျဖင့္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္

  Kyūshū ကားလမ္း Mifune IC ၊ Matsuhashi IC မွ ၄၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆူးဂၽြန္းတံတား၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္