ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ
ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ

ရွစ္လပိုင္း

ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယဥ္ေက်းမွဳ၏ အဓိကအေနၿဖင့္ စည္ပင္သာယာလာၿပီး တန္ဟဲအိ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ ထြန္းကားလာခဲ့ပါသည္။နန္းေတာ္ေနရာသည္၁.၁ စတုရန္းကီလိုမီတာၿဖစ္ၿပီး အေရွ ့ဘက္၃၀၀ မီတာအက်ယ္ရွိၿပီး ဧရိယာတစ္ခုလံုးသည ္အထူးသၿဖင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္အၿဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမြအႏွစ္အၿဖစ္ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရပါသည္။ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာနန္းေတာ္ရာသည္ ၿမိဳ သူၿမိဳ ့သားမ်ားအတြက္ အပန္းေၿဖ နားေနေသာေနရာ။ လက္ရွိတြက္ တူးေဖာ္မွုလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနၿပီး စစ္ေဆးမွု ရလဒ္မ်ားကို အေၿခခံကာ အေဆာင္အဦး ေနရာမ်ားကို မူလအတိုင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ာလည္း လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဟဲအိေဂ်ာကယူး၏ ဝင္ေပါက္ဂိတ္ၿဖစ္ေသာ (စုဇခု) ဂိတ္၊ တိုးအင္းပန္းၿခံကို ၿပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ထားၿခင္း။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ တိုင္းအိကေယာခုဒိုႏို၏ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  အပတ္တိုင္း တနလၤာ၊ ႏွစ္ကုန္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nabunken.go.jp/heijo/museum...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အေမြအႏွစ္ၿမိဳ ့

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon လုိင္း Yamatosaidaiji ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

  Nishimeihan ကားလမ္း Kōriyama IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟဲအိေဂ်ာကယူးဆဲခိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္