အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ
အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ
အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ
အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ
အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ

ရွစ္လပိုင္း

၁၆ ရာစုမွ ၂၀ရာစုအထိ တူးေဖာ္ၿခင္း ၊သန္ ့စင္ၿခင္းအထိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မိုင္းတြင္းႏွင့္ ထိုအနီးအနားရွိ သြယ္တန္းစြာရွိေနေသာ မိုင္းၿမိဳ ့ေနရာ။ ေတာင္ေၿမာက္ ၂.၈ ကီလိုမီတာရွိေသာ မိုင္းတြင္းၿမိဳ ့တြင္ ၿပည္သူ၊ ကုန္သည္၊ အရာရွိ၊ တည္းခိုခန္း၊ ဘုရားေက်ာင္းစေသာ ေရွ ့ေခတ္က ၿမိဳ ့ပံုစံမ်ားက်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ မိုင္းတြင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ရဲတိုက္ေနရာမ်ားရွိေနၿပီး ေရႊတြင္းမ်ားကို အဓိကအေနၿဖင့္ တိုက္ခိုက္မွုမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရႊတြင္းသမိုင္းအေနၿဖင့္ ခိုးဒိုးၿဖစ္ေသာ (ရယူးဂန္းဂ်ိကန္းဟို) သည္ သာမန္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၿဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ ့အေနအထားကို အစထားၿပီး ေရႊတြင္းတစ္ဝိုက္ရွ ိသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို လွည္ပတ္နိုင္ေသာ ေတာင္တက္အဖြဲ မ်ားသည္ လမ္းညႊန္မ်ားမွ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  ရယူးဂန္းဂ်ိကန္းဟို၏ အခေၾကးေငြ
  ရာကန္ ့ဂ်ိေဂါ့ဟယခုရာ့ကန္းသည္ လူၾကီး ၅၀၀ ယန္း၊ ကေလး ၃၀၀ ယန္း
  အဖိုးတန္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ခုမဂယခဲသည္ လူၾကီး ၅၀၀ယန္း၊ ကေလး ၁၀၀ ယန္း
  ဘုခဲယာရွိခိကယူးခဝရွိမခဲသည္ လူၾကီး ၂၀၀ ယန္း၊ ကေလး ၁၀၀ ယန္း
  အိရွိမိေရႊတြင္းအခ်က္အလက္ၿပတိုက္ ( အိအုိမိုရိဒိုင္းခန္းေခ်ာေနရာ) လူၾကီး ၅၀၀ ယန္း၊ ကေလး ၂၀၀ ယန္း
  ခစြတ္ဂန္းတဲရာသည္ လူၾကီး ၄၀၀ ယန္း၊ကေလး ၁၀၀ ယန္း
  ၿမိဳ ့တြင္းစင္တာသည္ အခမဲ့
  အိရွိမိေရႊတြင္းကမၻာအေမြအႏွစ္စင္တာ လူၾကီး ၃၀၀ ယန္း၊ ကေလး ၁၅၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://ginzan.city.ohda.lg.jp/1750.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေရႊတြင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္စားေသာက္သူမ်ား ၏အသက္ရွုမွုမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာၿမိဳ ့

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Ōtashi ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္၊ Iwami ေရႊတြင္းကမၻာအေမြအႏွစ္စင္တာတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါကခ်က္ခ်င္း ( Iwami ေရႊတြင္းကမၻာအေမြအႏွစ္စင္တာအထိ)

  San'in ကားလမ္း Gōtsu IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အီဝမိဂင္းဇန္းကိုးဇန္းေခ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္