ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု

ဆယ္လပိုင္း

တိုးကိုင္းဒိုးေဂၚဂ်ဴးစန္းထဲမွ တစ္ခု။ အဲဒိုေခတ္ စုဇုကခိုအဲ၏ ေနရာအၿဖစ္၊ ထို ့ေနာက္ အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ တည္းခိုသည့္ၿမိဳ ့။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿမိဳ ့ေဟာင္းရွိအိမ္မ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဳခုဘမခ်ိ၏ အရသာကို ခံစားရေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Mie ken Kameyamashisekichō Kizaki

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.kameyama.mie.jp/kanko/...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေခတ္ စုဇုကခိုအဲ၏ ေနရာအၿဖစ္ ထြန္ကားလာခဲ့ေသာ ၿမိဳ ့

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Seki-ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါကခ်က္ခ်င္း

  Higashimeihan ကားလမ္း Kameyama IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆဲခိဂ်ဴခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္