ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု
ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု ဆဲခိဂ်ဴခု

ခုႏွစ္လပိုင္း ည

တိုးကိုင္းဒိုးေဂၚဂ်ဴးစန္းထဲမွ တစ္ခု။ အဲဒိုေခတ္ စုဇုကခိုအဲ၏ ေနရာအၿဖစ္၊ ထို ့ေနာက္ အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ တည္းခိုသည့္ၿမိဳ ့။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿမိဳ ့ေဟာင္းရွိအိမ္မ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဳခုဘမခ်ိ၏ အရသာကို ခံစားရေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Mie ken Kameyamashisekichō Kizaki

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.kameyama.mie.jp/kanko/...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေခတ္ စုဇုကခိုအဲ၏ ေနရာအၿဖစ္ ထြန္ကားလာခဲ့ေသာ ၿမိဳ ့

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Seki-ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါကခ်က္ခ်င္း

  Higashimeihan ကားလမ္း Kameyama IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆဲခိဂ်ဴခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္