အြန္းနဲတို
အြန္းနဲတို
အြန္းနဲတို
အြန္းနဲတို
အြန္းနဲတို အြန္းနဲတို အြန္းနဲတို အြန္းနဲတို

ကိုးလပိုင္း

ေယာ္ရွိေနာ့ခုမေနာ့အမ်ိဳးသားပန္းၿခံသည္ ထိန္းသိမ္းရန္သတ္မွတ္ထားၿခင္းခံရၿပီး (ဟိဒဲဂတခဲ) (တိုင္းအိဂ်ဂုရာ) စေသာ အဓိကရွိေနေသာ ေမွ်ာစင္ေနရာသည္ရွိၿပီး ( တိုးဒိုင္းဒိုင္း) ႏွင့္ လြင္ၿပင္မ်ားကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ ေတာ္အုပ္မ်ားက က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ (ဆဲအိဒိုင္းဒိုင္း) ႏွစ္ခုအၿဖစ္ ခြဲၿခားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ ေရပမာဏ ပ်မ္းမွ် ၅၀၀၀ မီလီလီတာႏွင့္ လြန္စြာမ်ားၿပီး အဖိုးတန္ေသာတိရိစၦန္မ်ားလည္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ေနၾကပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ (သဘာဝၾကည့္ရွု သည့္ပြဲ) စေသာ သဘာဝပညာေပးလွုပ္ရွားမွဳမ်ားကိုလည္း ၿပသထားေသာ ေနရာ(အိုအိုဒိုင္းအိခဲဟရာစီးပြားေရးစင္တာ) လည္းရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Ashoro-gun Ashoro-chō Moashoro

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.ashoro-kanko.jp/kanko/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Dōtō ကားလမ္း Ashoro IC မွ ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္

  JR Kushiro ဘူတာမွ ဘတ္စ္ ပ်မ္းမွ် ၂ နာရီၾကာ၊ Akanko ဘတ္စ္ဂိတ္ တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အြန္းနဲတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္