အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ
အမေနာ့ဘရွိဒတဲ အမေနာ့ဘရွိဒတဲ အမေနာ့ဘရွိဒတဲ အမေနာ့ဘရွိဒတဲ အမေနာ့ဘရွိဒတဲ အမေနာ့ဘရွိဒတဲ

တန္းဘရွိရိစြတ္သည္ မိယရွိေရာ၏ မစြတ္ဂ်ိမ၊ ဟိေရာရွိမ၏ မိယရွိမႏွင့္တကြ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ရွု ့ခင္းသံုးခုအမည္ကို တန္းစီထားေသာ ထင္ရွားေသာေနရာ။ အရွည္ ၃.၆ကီလိုမိတာရွိေသာ ဆရွိ၊ ခ်ိအြန္းဂ် ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းအပါအဝင္ ဘရွိရိစြတ္ေနရာ၊ ခဆမစြတ္ ပန္းၿခံအပါအဝင္ စုစုေပါင္းအမည္ၿဖစ္ၿပီး ခဆမစြတ္ပန္းၿခံမွ ေခ်ာင္းၾကည့္ပါက ၿမင္ရေသာ ရွု ့ခင္းသည္ ထင္ရွားပါသည္။ ေကာင္းကင္ကို မ်က္ႏွာမူေနသကဲ့သို ့ၿမင္ေနရၿခင္းသည္ မူလအမည္လည္းၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.amanohashidate.jp/lang/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kyōtojūkan ကားလမ္း Miyadzuamanohashidate IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

  Kitakinki tango လိုင္း Amanohashidate ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အမေနာ့ဘရွိဒတဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္