ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ
ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ
ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ
ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ
ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ

ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၇၇၇မီတာရွိေသာ ခုစုအိခဲအိေတာင္ၾကားတြင္ ထိုးထားသည့္ အရွည္ ၃၉၀ မီတာ၊အၿမင့္ ၁၇၃ မီတာရွိေသာ ၾကိဳးတံတား။ လူလမ္းေလွ်ာက္ၿပီးၿဖတ္သန္းသြားႏိုင္ေသာ ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးၾကိဳးတံတား။ ေဆာင္းဦးတြင္ ၾကိဳးတံတားမွ ၿမင္ရေသာ ခုစုအိခဲအိေတာင္ၾကာင္း၊ ေခ်ာရွိၿမစ္ေတာင္ၾကားမ်ားမွ မိုမိဂ်ိ၊ (ရွင္းဒိုးေနာ့တခိ) ၏ ပန္ႏိုရာမရွု ့ခင္းမ်ားသည္ အလြန္လွပၿပီး မ်ားစြာေသာ ဧည့္သည္မ်ားက လာေရာက္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ōita ken kusugunkokonoemachi ōazatano 1208

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  မူလတန္းေက်ာင္းသားေအာက္ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ႏိုဝင္ဘာမွ ဇြန္ ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ဇူလိုင္မွ ေအာက္တိုဘာ ၈ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၀၀
  လက္မွတ္ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်ိန္ မပိတ္ခင္ ၃၀ မိနစ္ မတိုင္ခင္

 • ပိတ္ရက္

  ရာသီဥတုဆိုးဝါးပါက ဝင္ခြင့္ကိုကန္ ့သတ္မွုမ်ားရွိပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.yumeooturihashi.com/eng/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Ōita ကားလမ္း Kokonoe IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္

  JR Bungonakamura ဘူတာမွ ဘတ္စ္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္၊ Kokonoe yume ၾကိဳးတံတားတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါသည္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္