တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း
တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း
တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း
တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း
တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း
တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း

တိုက်ိဳတို ပန္းၿခံအဖြဲ ့မွ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေသာ တိုရိစြတ္ပန္းၿခံ။ သဘာဝေၿမမ်က္ႏွာသြင္ၿပင္မ်ားၿဖစ္ေပၚေနေသာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာပန္းၿခံ။ ပန္းၿခံထဲတြင္ ရွားပါးေသာ မုဆရွိေနာ့ ယာမေနာ့ဆိုး၊ တိုက်ိဳတို၏ ထင္ရွားေသာစမ္းေခ်ာင္း ၅၇ ခုထဲတြင္ပါဝင္ေသာ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tōkyōto Kokubunji-shi Minamimachi 2-chōme 16

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၇၀ ယန္း၊ အလယ္တန္း ၁၅၀ ယန္း
  မူလတန္းႏွင့္ေအာက္ ၊ ၿမိဳ ့တြင္ေနထိုင္သူ၊ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.tokyo-park.or.jp/park/forma...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ့္တစ္လပိုင္း, ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Chūō ကားလမ္း Kunitachifuchū IC မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  JR Chūō လိုင္း ၊ Seibu လိုင္း Kokubunji မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တိုေနာဂယတိုတဲအိအန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္