နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ
နန္းဇန္းဂ်ိ နန္းဇန္းဂ်ိ နန္းဇန္းဂ်ိ နန္းဇန္းဂ်ိ နန္းဇန္းဂ်ိ နန္းဇန္းဂ်ိ

နန္းဇန္းဂ်ိသည္ ဂ်ပန္တြင္ရွိေသာ ဇန္းဂ်ိမ်ားထဲတြင္ အၿမင့္ဆံုးအသြင္ရွိပါသည္။ ဧရိယာထဲကိုၿဖတ္သန္းသြားေသာ ဘိဝေရကန္ ေရစီးေၾကာင္းသည ္တီဗြၤီဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ရိုက္ကူးကာအသံုးၿပဳၾကၿပီး ယခုဆိုပါက က်ိဳတို၏အေငြ ့အသက္မ်ားအေနၿဖင့္ ရွိေနပါသည္။ ဆာကူရာ၊ မိုမိဂ်ိ၏ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ဆာကူရာ၊မိုမိဂ်ိရာသီသည္ ပိုၿပီး လူမ်ားစြာလာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshisakyōku Nanzenjifukuchi-chō 86

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ ၃၀၀ ယန္း မွ ၅၀၀ ယန္း၊အထက္တန္း ၂၅၀ ယန္းမွ ၄၀၀ ယန္း
  မူလတန္း၊အလယ္တန္း ၁၅၀ မွ ၃၀၀ ယန္း၊ ေနရာကိုလိုက္ကာ ကြာဟပါသည္။

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nanzen.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မဲအိရွင္းအေဝးေၿပးလမ္း က်ိဳတိုအေရွ ့IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္ က်ိဳတိုရွိအဲအိေၿမေအာက္လိုင္းတိုးဆဲအိလိုင္း ခဲအဂဲဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္၊ ဘတ္စ္ တိုးတန္းအိုးမခ်ိ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ တဖန္ နန္းဇန္းဂ်ိ၊ အဲအိခန္းဒိုးမိခ်ိမွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Meishin အေဝးေျပးကားလမ္း Kyōto Higashi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  Kyōto အစိုးရေျမေအာက္ရထား Tōzai လိုင္း Keage ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္။ ဘတ္စ္ကား Higashiten'nōchō မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းပါ။ သို ့မဟုတ္ Nanzenji . Eikandō michi ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းျပီး ၁၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နန္းဇန္းဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္