ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ
ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ

တန္းဂ်ိခ်ဳးသီးသန္ ့ပံုစံရွိေနေသာ ဟြန္းဆန္းၿဖစ္ၿပီး ၇၁၇ (ေယာ္ေရာမိုတုိ) ႏွစ္တြင္ အစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူမွ ရက္လုပ္ၿပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္ေလးမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ မူလဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ တစ္ဆယ့္တစ္ခုေသာအသံအေနထားမ်ိဳးၿဖစ္ၿပီး ၁၂ ႏွစ္တြက္ တစ္ၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေသာ လွ်ိဳဝွက္ေသာ ဘာသာေရး။ က်ဳးခ်ဴး ၃၃ သံ ၊ဝိညာဥ္ ၄ခုေၿမာက္ေနရာ။ ပုန္နရိတ္ပန္းမ်ားကထင္ရွားၿပီး (စုစုဂ်ိဘုရားေက်ာင္း) ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saga ken Miyaki-gun Kiyama-chō Sonobe 3628

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခ်ိန္ကိုလိုက္ကာကြဲၿပားပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kyūshū ကားလမ္း Chikushino IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Kiyama ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဒိုင္းအိကိုးဇန္းဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္