တန္းဘိုအတို
တန္းဘိုအတို
တန္းဘိုအတို
တန္းဘိုအတို
တန္းဘိုအတို တန္းဘိုအတို တန္းဘိုအတို တန္းဘိုအတို

လယ္ကြင္းထဲမွအႏုပညာဆိုသည္မွာ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ လယ္ကြင္းတြင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာေသာ စပါးႏွံမ်ားကို အသံုးၿပဳကာ ပံုေဖာ္ထားေသာ အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းၿဖစ္ပါသည္။ ေမလကုန္၏ ( ပ်ိဳးၾကဲေသာအေတြ ့အၾကံဳကိုခံစားၾကည့္သည့္အစီအစဥ္) ၿဖင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို စိုက္ၿခင္းမွ လယ္ကြင္းထဲမွ အႏုပညာသည္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လလယ္မွ ၾသဂုတ္လလယ္အထိ သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ရိတ္သိမ္းမခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေရာင္မ်ားလည္း ေၿပာင္းလဲၿခင္းက ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Aomori ken Minamitsugaru-gun Inakadate-mura ōazainakadate ji Nakatsuji 123 − 1 ōazatakahi azaizumi 4 − 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသံုးႏိုင္ေသာလက္မွတ္ (ပထမ၊ဒုတိယ အႏုပညာကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)
  တစ္မ်ိဳးတည္းလက္မွတ္ (ပထမ၊ဒုတိယ အႏုပညာမွ တစ္ခုသာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)
  လူၾကီး (အလယ္တန္းႏွင့္အထက္ ) ၂၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ေနာက္ဆံုးဝင္ခ်ိန္ ၁၆ း ၃၀ အထိ
  (ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ခရီးစဥ္) ေနာက္ေန ့ ( စပါးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းခ်ိန္ခရီးစဥ္)
  မတိုင္ခင္ေန ့အထိ ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ကာလအတြင္းတြင္ ပိတ္ရက္မွရိွပါ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōhoku ကားလမ္း Kuroishi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Hiro minami လမ္း Inakadate ဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂၅မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တန္းဘိုအတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္