အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး
အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး

(ဆကမိခ်ိေနာ့မခ်ိ) အေနၿဖင့္လူသိမ်ားၾကေသာ အိုေနာ့မိခ်ိ၏ကိုယ္စားၿပဳေသာ ဘုရားေက်ာင္း၊ နတ္ကြန္းမ်ားတန္းစီရွိေနေသာလမ္း။ JR အိုေနာ့မိခ်ိဘူတာ၏ အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ဂ်ိကိုးဂ်ိမွ အေရွ ့ဘက္တြင္ရွိေသာ ခိုင္းရယူးဂ်ိအထိ စုစုေပါင္းပ်မ္းမွ် ၂ ကီလိုမီတာ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၃ နာရီခန္ ့ၾကာေသာ ေက်ာက္ခင္းေသာ လမ္းၿဖစ္ပါသည္။ ေၿမၿပန္ ့နည္းၿပီး ေတာင္ကမ္းပါးမ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ား၊ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၿပည့္က်ပ္စြာရွိေနေသာေၾကာင့္ လမ္းသည္က်ဥ္းၿပီး ေလွကားမ်ားလည္း မ်ားသည္။ မတ္ေစာက္ေသာမ်က္ႏွာၿပင္တြင္ အိမ္ကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီး လမ္း၏မ်က္ႏွာၿပင္ေစာင္းတြင္ ၿမင့္မားစြာစုပံုုထားေသာ ေက်ာက္တန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို ့အၿပင္ ေရွ းေခတ္မွ ဆိုင္မ်ားကို စီတန္းထားၿပီး ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးေနရာအၿဖစ္လည္း မ်ားစြာအသံုးၿပဳၾကပါသည္။ မူလက ဘြန္းကို ၊ရွိဂနအိုယလည္း လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အႏုပညာကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hiroshima-ken Onomichi-shi nishitsuchidōchō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  San'yō ကားလမ္း Fukuyama nishi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Onomichi ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုေနာ့မိခ်ိဆန္းကိုးဂ်ိဂ်င္းဒိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္