ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ
ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ

စက္မွဳလုပ္ငန္းၿမိဳ ့၊ေယာခၿမိဳ ့တြင္ ေယာခၿမိဳ ့ဆိပ္ကမ္း၏ ပင္လယ္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရနံဆီႏွင့္ပတ္သတ္မွဳကို အဓိကအေနၿဖင့္ လုပ္ထားေသာစက္ရံုမ်ားစီတန္းစြာရွိေနပါသည္။ ညဘက္တြင္ ထူးဆန္းစြာေႏြးေထြးမွုရွိေသာ စက္ရံဳမီးမ်ားသည္ပင္လယ္မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ေရာင္ၿပန္ဟပ္ၿပီး အလြန္လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ေစပါသည္။ တဖန္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ စက္ရံုညရွု ့ခင္းမ်ားေခတ္စားလာၿပီး ပင္လယ္မွ စက္ရံုမ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ( ေယာခၿမိဳ ့ကြန္ဘိနပ္တိုညရွ ့ခင္းသေဘၤာ) မ်ားေပၚလာၿ႔ပီး ႏွစ္သက္စရာေကာင္းပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Mie ken Yokkaichi Ichi ōazahadzu kō 5169

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္လပိုင္း, ႏွစ္လပိုင္း, သံုးလပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း, ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Higashimeihan ကားလမ္း Ni~Tsu ichitō IC မွ ပ်မ္းမွ် ၆ မိနစ္

  JR Tomidahama ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာခအိခ်ိကြန္းဘိနတိုယခဲအိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္