ဘဆန္းကေရာ
ဘဆန္းကေရာ
ဘဆန္းကေရာ
ဘဆန္းကေရာ ဘဆန္းကေရာ ဘဆန္းကေရာ

နိေနာ့ဟဲရွိ၏ေတာင္ဘက္ဂန္းခန္းဂုခ်ိ၊ မဘဲခ်ိဂဝကို ညွပ္ထားေသာ ေယာ္က်ားေက်ာက္ေဆာင္၊ မိန္းမေက်ာက္ေဆာင္မ်ားက ခန္းညားစြာတည္ရွိေနေသာ ခရိုင္ေၿမာက္ဘက္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာရွု ့ခင္းေဒသ။ ေယာ္က်ားေက်ာက္ေဆာင္၊ မိန္းမေက်ာက္ေဆာင္သည္ လင္မယားေက်ာက္ေဆာင္ၿဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္မရွိေသာ အရြယ္အစားၿဖစ္ၿပီး မာေၾကာေသာအန္းဇန္းေက်ာက္ေဆာင္မွာ ၿဖစ္ေပၚေနပါသည္။ လက္ရွိကဲ့သို ရွု ့ခင္းအလွအပသည္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားက ႏွစ္ရွည္လမ်ား တိုက္စားလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေယာ္က်ားေက်ာက္ေဆာင္ေပၚဘက္တြင္ ရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာရွိၿပီး နိေနာ့ဟဲေဒကို ၿမင္ေတြ ့ရေစပါသည္။ တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးတြင္ ခရိုင္မွ သဘာဝပန္းၿခံအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရာသီေလးခုလံုးတြင္ သဘာဝအလွအပမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Iwate ken Ninohe-shi Ishikiridokoro kawara

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.ninohe.lg.jp/forms/inf...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hachinohe ကားလမ္း Ikko IC မွ ပ်မ္းမွ်၁၀မိနစ္

  JR IGR Yuwate ginga ရထားလိုင္း Ninohe ဘူတာမွကားၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဘဆန္းကေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္