ခေဂ်ာပန္းၿခံ
ခေဂ်ာပန္းၿခံ
ခေဂ်ာပန္းၿခံ
ခေဂ်ာပန္းၿခံ
ခေဂ်ာပန္းၿခံ
ခေဂ်ာပန္းၿခံ ခေဂ်ာပန္းၿခံ ခေဂ်ာပန္းၿခံ ခေဂ်ာပန္းၿခံ ခေဂ်ာပန္းၿခံ

ဆိုင္းအိေဂ်ာရွိ၏ မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္ေသာ ရွိဘခန္းရိုင္ကတည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ ယာမဂတရဲတိုက္ရာကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာ ပန္းၿခံ။လက္ရွိတြင္ နိေနာ့မရုၿခံဝင္း၏ အၿပင္ပိုင္းသည္ ေက်ာက္ခဲစင္လမ္းမ်ားက်န္ေနၿပီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ႏိုင္ငံ၏အဖိုတန္းသမိုင္းဝင္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿခင္းခံရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ နိေနာမရုတိုးဒုိင္းတဲမြန္းသည္ သစ္သားၿဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ထားၿပီး မ်ားစြာေသာလူမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ခရိုင္သမိုင္းၿပတိုက္၊ ယာမဂတၿမိဳ ့ၿပတိုက္စေသာ ၾကီးမ်ားေသာေနရာမ်ားလည္း စုစည္းရွိေနေသာ သမိုင္းအရအေရးပါေသာေနရာ။ တစ္ဘက္တြင္ ၅၀၀မီတာရွိေသာ ၾကီးမားေသာ ေနရာလည္းရွိေသာပန္းၿခံရွိၿပီး ဆာကူရာလည္း ထင္ရွားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamagata ken Yamagata-shi Kajō-chō 3

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလ ၁ရက္ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၅ း ၀၀ မွ ၂၂ း ၀၀
  ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၅ း ၃၀ မွ ၂၂ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ဟိဂရွိအိုးတဲမြန္းယာဂူရ သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္သည္ ပိတ္ပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kankou.yamagata.yamagata.jp...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္လပိုင္း, ႏွစ္လပိုင္း, သံုးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ဟိဂရွိအိုးတဲမြန္းယာဂူရ သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္သည္ ပိတ္ပါသည္

  JR Yamagata ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခေဂ်ာပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္