ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္
ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္ ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲၿဖစ္သြားေသာ လူတို ့၏ႏွလံုးသားမ်ားကို အားေပးၿပီး ခစြတ္ယဥ္ေက်းမွုကို ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အႏုပညာၿပတိုက္။ ဆခဲဒေနာ့ၿဖစ္ခဲ့ေသာ ပင္မအိမ္တြင္ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ လက္မွဳအႏုပညာပစၥည္းမ်ားစေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားကို ၿပသထားပါသည္။ တဖန္ ေရေႏြးၾကမ္းပစၥည္းကိရိယာမ်ားၿပသထားၿခင္း၊ အရုပ္မ်ားၿပသထား ၿခင္းစေသာ ၿပသမွဳမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၿပတိုက္အတြင္းတြင္ ေခ်ာခိုင္းဇန္းကို ရွု ့ခင္းအေနၿဖင့္လုပ္ထားေသာ ပန္းၿခံစြတ္ရုမိုင္းအိအန္း၊မူလအေဆာက္အဦးသီးသန္ ့ေႏြရာသီစံအိမ္ မ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ၿပဳလုပ္ထားၿပီး ခံစားခ်က္မ်ားရွိေနေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamagataken sakatashi onarichō 7 − 7

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာ ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ႏိုဝင္ဘာမွ မတ္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၆း၃၀
  ေနာက္ဆံုးဝင္ခ်ိန္ ၁၆ း ၃၀ (ဧၿပီမွ ေအာက္တိုဘာ) ၊ ၁၆ း၀၀ ( ႏိုဝင္ဘာလမွ မတ္လ)

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ အပတ္တိုင္း အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ မတ္လမွ ႏိုဝင္ဘာ ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.homma-museum.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nihonkai Tōhoku ကားလမ္း Sakata minato IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Sakata ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟြန္းမအႏုပညာၿပတိုက္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္