ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း
ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း

သံုးလပိုင္း

(ဒီေရၿဖင့္ နတ္ဘုရားကိုပူေဇာ္ပါက ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္းေစမည္)ဟုဆိုေသာ အိမ္မက္ကိုေၿပာၾကားလိုက္နာေစကာ၊ အေနာက္ေၿမာက္တြင္ ေရတြင္းကို ရွာေတြ ့ခဲ့ေသာ မနာမိုတုိေနာ ့ေယာ္ရိမိတုိသည္ အုဂနတ္ဘုရားကို ပူေဇာ္ခဲ့သည္မွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ငါးဆက္ေၿမာက္ၿဖစ္ေသာ ဟိုးေဂ်ာတိုခိေယာ္ရိသည္ ဒီေရတြင္းတြင္ ေငြမ်ားကိုေဆးေၾကာခဲ့ၿပီး အိမ္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွုႏွင့္ သားစဥ္ေၿမးဆက္မ်ားက်န္းမာေစဖို ့ဆုေတာင္းခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ထိုအရာသည္ ယေန ့ေခတ္အထိဆက္တိုင္ၿဖစ္လာခဲ့ေသာ ဓေလ့မ်ားၿဖစ္သည္။ ေငြေၾကးကိုေဆးၾကာေသာေရသည္ ကာမာကူရေဂါမဲအိစုအိတြင္ ပါဝင္ၿပီး ယေနေခတ္တြင္လည္း နိခ်ိရန္းမ်ားစြာေသာ လာေရာက္သူမ်ားက အုဂဖုခုဘုရားေက်ာင္တြင္ေငြေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာရန္လာၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawa ken Kamakura-shi Sasuke 2-chōme 25 − 16

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Yokohama Yokosuka လမ္း Asahina Icမွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  JR Enoshima လိုင္း Kamakura ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဇဲနအရာအိဘန္းဇိုင္းတန္းအုဂဖုခု ဘုရားေက်ာင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္