စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ
စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ စုဂိမိုတိုဒဲရ

အုပ္ၾကြပ္မိုးထားေသာ ပင္မေဆာင္တြင္ သံုးခုေသာ ဆယ္တစ္မ်က္ႏွာခန္းအိုတိုဆမကို ပင္မအေနၿဖင့္ ထားပါသည္။ ကာမာကူရ၊ ဆကတိုး သံုးဆယ့္သံုးခုေသာ ဝိညာဥ္ေနရာၿဖစ္ၿပီး ကာမာကူရတြင္ အေဟာင္းဆံုးဘုရားေက်ာင္းၿဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ပူေဇာ္ထားၿပီး ကာမာကူရႏွစ္ဆယ္ေလးေၿမေစာင့္နတ္ ေလးေယာက္ေၿမာက္၊ တတိယေၿမာက္ရွင္းဒိုင္းေၿမေစာင့္နတ္၊ ရွိရိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၿမေစာင့္နတ္စေသာ မ်ားစြာေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဖူးေၿမာ္နိုင္ပါသည္။ မူလက မီးေလာင္မွဳၿဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပင္မဆရာေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ထင္းရွုးပင္မ်ား၏ အၾကီးဆံုးေသာအရိပ္တြင္ ပုန္းေနခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ပံုၿပင္မ်ားလည္းရွိၿပီး တစ္ခဏကေတာ့ ထင္းရွုးခိခန္းအြန္းဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawa ken Kamakura-shi Nikaidō 903

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၁၅

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://sugimotodera.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Yokohama Yokosuka လမ္း Asahina IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Enoshima လိုင္း Kamakura ဘူတာ မွ ဘတ္စ္ ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္ Sugimoto kan'non တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၁ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

စုဂိမိုတိုဒဲရ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္