ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း
ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း

နံနက္ပိုင္း

အေရာင္ေတာက္ပတဲ့ ဟသၤာပဒါးေရာင္တိုင္းခိုတံတားက ဆက္သြယ္ထားေပးပါတယ္။ ယာကၽြန္းက အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ဝါးေတြထြက္ရွိျပီး မီနမိုတိုအစိုးရက အေကာင္းဆိုးဝါးနွိမ္နိင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ျမားက ဒီကၽြန္းက ဝါးျဖစ္တယ္လို ့ေျပာၾကပါတယ္။ ခေရာကၽြန္းက ၁၂၇၄ခုနွစ္မွာ နိခ်ိရန္းဗုဒၶဘာသာျပန္ ့ပြားဖို ့လုပ္ေဆာင္တဲ့ ခိုးတဲအိနိုနိခ်ိေရာက မုန္တိုင္းမိျပီး ဒီေနရာကို ေမ်ာလာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားစာရြတ္ဆိုျပီး အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီနာမည္ေပးထားခဲ့တာပါ။ ခေရာကၽြန္းရဲ့ တိုင္းခိုတံတားအနီးမွာ အထိမ္းအမွတ္အလင္းေက်ာက္တိုင္ရွိပါတယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ ေကာင္ေလးကို ေတြ ့ဖို ့အတြက္ ေယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္းမွ သစ္သားေလွလံုးျဖင့္ ခရွိဝဇခိသို ့ရည္ရြယ္တဲ့ အလင္းေရာင္ပံုျပင္က ( စတိုးေဂ်ာဝ )သီခ်င္းအျဖစ္ သီဆိုခဲ့ပါတယ္။ အေတြ ့အၾကံဳေတြဖလွယ္နိုင္တဲ့ သစ္သားေလွလံုးစီးနိုင္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nīgataken sadoshi ogi

  JR Naoetsu ဘူတာမွ ကားျဖင့္ ၂၀ မိနစ္ ၊ Naoetsu ဆိပ္ကမ္းမွာ သေဘၤာျဖင့္ ၂ နာရီ ၄၀ မိနစ္ ၊ Ogi ဆိပ္ကမ္း မွ ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယာကၽြန္း၊ ခေရာကၽြန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္