နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ
နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ

ဖြင့္ထားတဲ့ ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာျဖစ္တယ္။ ခါဂဟန္းေခတ္ တိုက္ခိုက္သူျဖစ္တဲ့ နိုမူရဒန္းဘဲအဲရွင္းဆာဒရဲ့ ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာျဖစ္ျပီး ခမ္းနားတဲ့ အဲဒီေခတ္အခါရဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြကို ေလ့လာမွတ္သားနိုင္ပါတယ္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနဲ ့အတြင္းအဝတ္အစားေတြလည္း အံံ့ၾသစရာေကာင္းျပီး ခနိုပန္းခ်ီေက်ာင္းက ပန္းခ်ီဆရာ စစခိဆမ္းခဲအိက ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ စမ္းစူအိဂနိုဖူစုမ နဲ ့ အားလံုးေက်ာက္ပန္းထင္းရွဴးသားနဲ ့လုပ္ထားတဲ့့ မ်က္နွာၾကက္၊ မွန္ထည့္သြင္းထားတဲ့ တခါး စတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအနွစ္အျဖစ္ တန္ဖိုးျမင့္မားတာေတြ ရွိပါတယ္။ နိုမူရခဲပန္းျခံမွာ သက္တမ္း နွစ္ ၄၀၀ ရွိတဲ ေတာင္မက္မြန္သီးပင္နဲ ့ရွိအိပင္ေတြ ရွိျပီး ဆာကူရာေရာင္ေက်ာက္တံတား ၊ နွင္းျမင္မီးအိမ္ၾကီးေတြျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawaken kanazawashi Nagamachi 1-chōme 3 − 32

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧျပီလ မွ စက္တင္ဘာလ ၈း၃၀ မွ ၁၇း၃၀
  ေအာက္တိုဘာလ မွ မတ္လ ၈း၃၀ မွ ၁၆း၃၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nomurake.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hokuriku ကားလမ္း Kanazawa Nishi IC မွ ၃၀ မိနစ္

  JR Kanazawa ဘူတာ မွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္၊ Kōrinbō ဆင္းျပီး ၅ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နိုမူရမိသားစု ဆာမူရိုင္းအိမ္ယာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္