စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း
စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း

ခါနာဂါဝခရိုင္ရဲ့ စိုးဂ်ိဘုရားေက်ာင္းနဲ့ အတူ ဂ်ပန္စိုးတိုးေက်ာင္းရဲ့ ပင္မဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ၁၂၄၄ ခုနွစ္မွာ ဒိုးဂန္းဇန္းဆရာေတာ္က ဖြင့္လွစ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ရွဴခဲစမ္းဇမ္းနိုလမ္းျဖစ္တယ္။ သက္တမ္း နွစ္ ၇၀၀ ရွိတယ္လို ့ေျပာတဲ့ ထူထပ္တဲ့ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ စတုရန္းမီတာ ၃၃သိန္းက်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမမွာ ရွိခ်ိဒိုးဂါရန္းကို အစျပဳျပီး အေသးေရာ အၾကီးေရာ ၇၀ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီး ဘုန္းၾကီး အပါး ၂၀၀ ကို သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြကို ဘုန္းၾကီးေတြက ဗုဒၶရဲ့တေရားေတာ္ေတြကို ဖလွယ္ေပးရင္ ေက်ာင္းေဆာင္ကို လိုက္လံျပသေပးျပီး မသြားခင္ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားမယ္ဆိုရင္ တရားေတာ္ကို က်င့္နိင္ပါတယ္။ ၁ ကီလိုမီတာမွာရွိတဲ့ မြန္းဇန္းျမိဳ့မွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ေတြရွိျပီး နာမည္ၾကီး ေဂၚမတို ့ဖူးနဲ ့ေဂၚမပဲအနွစ္ကို ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukui ken Yoshida-gun Eiheiji-chō Shihi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈း၃၀ မွ ၁၇း၃၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.eiheiji.jp/webapps/www/leis...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hokuriku ကားလမ္း Fukui Kita IC မွ ၂၀ မိနစ္

  JR ၊ E chi zen ရထားလမ္း Fukui ဘူတာ မွ ဘတ္စ္ကား ၃၃ မိနစ္ ၊ Eihei ဘုရာေက်ာင္းဂိတ္ေပါက္ ေရွ ့ဆင္းျပီး ၅မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

စိုးတိုးရွဴးဒိုင္းဟြန္းဇမ္းအဲအိဟဲအိဘုရားေက်ာင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္