နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း
နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း

နိုဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္းက နိုဇာဝေရပူစမ္းရဲ့ ေရပူစမ္းလမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့ ၁၃ ေရပူစမ္းကို လည္ပတ္တာျဖစ္တယ္။ ျပင္ပေရပူစမ္းက ရြာသားေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွုျဖစ္ျပီး အဲဒိုေခတ္မွ ေရပူစမ္းစိမ္ရင္း မိတ္ေဆြဖြဲ ့ျခင္းစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းလာခဲ့တယ္။ ျပင္ပေရပူစမ္းက သဘာဝေရပူစမ္း ၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္းစီးဆင္းေနတာျဖစ္ျပီး ေသခ်ာထိန္းသိမ္းထားတာေၾကာင့္ အျမဲတမ္း သန္ ့စင္ေနပါတယ္။ တိုင္းယူ၊ ခါဝရယူး၊ အာခိဘယူး စတဲ့ အသီးသီးသြင္ျပင္ခံစားခ်က္မ်ားရွိတဲ့ ေရပူစမ္းေတြကို ခံစားနိုင္ပါတယ္။ တိုင္းယူးမွာက ယာခုရွိစမ္းဇြန္းဘုရား၊ အျခားယူးေတြမွာက ဂ်ဴးနိရွင္းေရွာဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagano ken Shimotakai-gun Nozawaonsen-mura ōazatoyosato

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အနည္းငယ္ ( အလွဴခံပံုးသို ့ )

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧျပီလ မွာ နိုဝင္ဘာလ ၅း၀၀ မွ ၂၃း၀၀
  ဒီဇင္ဘာလ မွ မတ္လ ၆း၀၀ မွ ၂၃း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://nozawakanko.jp/english/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Jōshin'etsu ကားလမ္း Īyama Toyota IC မွာ ၂၅ မိနစ္

  JR Togarinozawaonsen ဘူတာ မွာ ဘတ္စ္ကား ၂၀ မိနစ္ခန္ ့၊ nozawaonsen ဆင္းျပီး လမ္းေလွ်ာက္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နုိဇာဝေရပူစမ္း ျပင္ပေရပူစမ္းလည္ပတ္ျခင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္