အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း
အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း

အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Gifuken tajimishi kokeizanchō 1-chōme 40

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၅း၀၀ မွ ၁၇း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဝင္ေရာက္မဖူးေမွ်ာ္နိုင္တာလဲရွိတယ္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kokei.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Chūō ကားလမ္း Tajimi IC မွ ၁၅ မိနစ္

  JR Tajimi ဘူတာ မွ ကားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဲအိဟိုးဘုရားေက်ာင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္