အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္
အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္

အျမင့္ ၁၉၈၂ မီတာရွိတဲ့ အေနာက္ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထိပ္ျဖစ္ျပီး ( ခါဂဟခုေတာင္ ) ၊ ( အဲစြတ္ခ်ဴးတာတဲ့ေတာင္ ) ၊ ( ယာမာတိုအိုးမီနဲေတာင္ ) ၊ ( ရွခတာခဲ ) ၊ ( စုရုဂဖူဂ်ီ ) ၊ ( ဟိုးခိဒိုင္းေတာင္ ) ေတြနဲ ့အတူ ( ဂ်ပန္ အထြတ္အျမတ္ေတာင္ ၇ လံုး ) ထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေျမအေနအထားအရလည္း အရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္ေၾကာင့္ ေလမုန္တိုင္းတိုက္ရိိုက္တိုက္ခတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားနိုင္ျပီး ( မိရွိေဂ်ာျမိဳ့ရဲ့ အေစာင့္အေရွာက္နတ္မင္း ) ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္တတ္လမ္းမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ ( ခ်ိန္းဆက္ေနရာ ) ေတြ ရွိျပီး ၇၄ မီတာရွိတဲ့ ( စမ္းသပ္ခ်ိန္းဆက္ ) ၊ ၃၃ မီတာရွိတဲ့ ( ပထမခ်ိန္းဆက္ ) ၊ ၆၅ မီတာရွိတဲ့ ( ဒုတိယခ်ိန္းဆက္ ) ၊ ၆၈ မီတာ ရွိတဲ့ ( တတိယခ်ိန္းဆက္ ) ေတြကို သြားလာနိုင္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့ေလ့လာနိုင္သည္။

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၆း၀၀ မွ ၁၇း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Matsuyama ကားလမ္း Matsuyama IC မွ ၂ နာရီခန္ ့

  Matsuyama ကားလမ္း Matsuyama IC မွ ၂ နာရီခန္ ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိရွိဇြတ္ခ်ိေတာင္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္