ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား
ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား

စုစုေပါင္းအရွည္ ၅၀၇ မီတာ ျဖစ္ျပီး တံတားပလက္ေဖာင္းရဲ့ အနက္က ၁၅ မီတာမွ ၁၈ မီတာရွိပါတယ္။ အာရိအာခဲပင္လယ္က ဒီေရအတတ္အက်က ျပင္းထန္တာေၾကာင့္ ပင္လယ္မ်က္နွာျပင္အျမင့္က တသမတ္တည္းမရွိဘဲ တံတားေဆာက္လုပ္ဖို ့ရာ အရမ္းကို ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၄ မီတာ အရွည္ရွိတဲ့ ေရႊ ့လ်ားနိုင္တဲ့ တံတားက ၂၃ မီတာ အျမင့္ထိ ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ထားျပီး အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္မွာ သေဘၤာၾကီးေတြ ့ျဖတ္သန္းသြားလာမွုက အၾကိမ္ေရမ်ားတဲ့အတြက္ သေဘၤာကုမၸဏီရဲ့ ညွိနွိင္းေဆြးေႏြးမွုျဖင့္ ရထားတြဲေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာမွုအျပင္ သေဘၤာေတြလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း အဲဒီနာမည္က်န္ရွိတဲ့အတိုင္း သြားနိင္တဲ့တံတားက အျမဲျမွင့္တင္ထားပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ( စက္မွုဆိုင္ရာအေမြအနွစ္ ) အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saga ken sagaichi morodomichōōazatameshige Ishidzuka

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ပြဲေတာ္ဆိုရင္ ေနာက္ရက္ပိတ္သည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.shoukaikyou.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kyūshū ကားလမ္း Miyama yanagawa IC မွ ၄၀ မိနစ္ခန္ ့

  Kyūshū ကားလမ္း Miyama yanagawa IC မွ ၄၀ မိနစ္ခန္ ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခ်ိခုေဂါ့ျမစ္ အမိုးေထာင္ပြင့္တံတား ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္