ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း
ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း

ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Sagaken kashimashi ko Shidare Furueda

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  လြတ္လပ္စြာ ဖူးေမွ်ာ္နိုင္ပါတယ္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.yutokusan.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nagasaki ကားလမ္း Takeo hoppō IC မွ ၃၀ မိနစ္ခန္ ့

  JR Hizenkashima ဘူတာ မွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္ ့ ၊ Masanori ဘုရားေက်ာင္း ဆင္းျပီ ၅ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယူးတိုခုအီနာရိဘုရားေက်ာင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္