မိအဆေရပူစမ္း
မိအဆေရပူစမ္း
မိအဆေရပူစမ္း
မိအဆေရပူစမ္း
မိအဆေရပူစမ္း
မိအဆေရပူစမ္း မိအဆေရပူစမ္း မိအဆေရပူစမ္း မိအဆေရပူစမ္း မိအဆေရပူစမ္း

ကမၻာအေကာင္းဆံုးေသာရာဂ်ိမ္ုေရတြင္းေရပူစမ္း။ ရဒြန္းပါဝင္မွုပမာဏမွာ ဂ်ပန္တြင္ အမ်ားဆံုး။ မူလက ႏွစ္ ၈၅၀ေက်ာ္မတိုင္မွီကို ေနာက္ၿပန္လွည့္ၾကည့္ပါမည္။ အခ်ိန္အၾကာၾကီးတည္ရွိေနေသာ ေဆးကုသမွုတြင္ ထိေရာက္ေသာေရပူစမ္းအၿဖစ္လူသိမ်ားၾကၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ေဆးရံု၊ ေရပူစမ္းသုေတသနဌာနမ်ားစြာရွိပါသည္။ ရဒြန္းကို ေရစိမ္ရင္ေကာင္းသလို ရွုပါကလည္းေကာင္းၿပီး ေသာက္လွ်က္လည္းေကာင္းေသာ ( အက်ိဴးသက္ေရာက္မဳွ) မ်ားရွိေနပါသည္။ ဆန္းတိုခုဂဝ၏ ကမ္းပါးႏွစ္ခုလံုးတြင္ ၂၀ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာ ဟိုတယ္၊တည္းခိုခန္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္တည္းခုိေဆာင္မ်ားရွိေနၿပီး က်ားမအတူတူစိမ္းႏိုင္ေသာေရပူစမ္းက ၂ ခု၊ေၿခေထာက္က ၃ ေနရာရွိပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆန္းေခ်ာဘရွိ၏ေအာက္ေၿခတြင္ ေက်ာက္တံုးၿပာမ်ားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ထင္ရွားေသာ က်ားမအတူစိမ္နိုင္ေသာအမိုးဖြင့္ေရပူစမ္း(ခဝဟဂာေရခ်ိဳးခန္း)လည္းရွိၿပီး ၿမစ္ေရစီးဆင္းသံ ခဂ်ိက၏အသံမ်ားကို နားေထာင္ရင္း ေရပူစမ္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tottori ken Tōhaku-gun Misasa-chō Misasa

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  တည္းခိုခန္း အသံုးအေဆာင္ကိုလိုက္ကာ ကြာၿခားပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  တည္းခိုခန္း အသံုးအေဆာင္ကိုလိုက္ကာ ကြာၿခားပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  တည္းခိုခန္း အသံုးအေဆာင္ကိုလိုက္ကာ ကြာၿခားပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://spa-misasa.jp/eng/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Chūgoku ကားလမ္း In'noshō IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ

  JR Kurayoshi ဘူတာ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္ ၊ Misasa ေရပူစမ္းတြင္ဆင္းပါ (တည္းခိုခန္း၊အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုလိုက္ကာ ကြာပါသည္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မိအဆေရပူစမ္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္