လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္

ေဒသကိုေရနစ္ၿမဳပ္မွဳမွကာကြယ္ရန္ ကမၻာတြင္ အၾကီးဆံုးေၿမေအာက္ေရလႊတ္သည့္လမ္းၿဖစ္ပါ သည့္ (လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္းအၿပင္ပိုင္းေရလႊတ္လမ္းေၾကာင္း) တြင္း တြင္ရွိေသာ ေနရာ။ (ေၿမေအာက္ကိုေရာက္သြားႏိုင္ေသာခန္းမ) ၊ခ်ဴဆိုခန္း အၿပင္ပိုင္းေရလႊတ္သည့္လမ္း၏ပံုစံ၊ ပိုက္မ်ားထားရွိပံုမ်ားၿဖစ္ၿပီး ခ်ဳတိုခန္းေရလႊတ္လမ္းေၾကာင္း၊ ေရေပးဝၿခင္း၊ ၿမစ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မ်ားစြာသိရွိႏိုင္ေသာေနရာ။ ေၿမေအာက္ ၂၂ မီတာတြင္ရွိေသာ ေရထိန္းသည့္အလႊာသည္ အက်ယ္ ၇၈ မီတာ၊ အရွည္ ၁၇၇ မီတာ၊ အၿမင့္ ၁၈ မီတာရွိၿပီး တိုင္မ်ားသည္ ဆနဂရာ ပါရုသီနန္ဘုရားေက်ာင္းကဲ့သို ့ခန္ ၿငားစြာရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေရထိန္းသည္အလႊာကို ေလ့လာခ်င္ပါက ၾကိဳတင္စာရင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saitamaken kasukabeshi Kamikanasaki 720

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပံုမွန္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ပံုမွန္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/gaik...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōhoku ကားလမ္း Iwatsuki IC မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  Tōbu လိုင္း Minamisakurai ဘူတာကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၇ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ခ်ဳတိုခန္း ဂိုင္းအိုကခုဟိုးစုအိေရာရယူးကယူးခန္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္