ဘန္းဂ်ိအိဝ
ဘန္းဂ်ိအိဝ
ဘန္းဂ်ိအိဝ
ဘန္းဂ်ိအိဝ ဘန္းဂ်ိအိဝ ဘန္းဂ်ိအိဝ

ဆယ္လပိုင္း

ေတာင္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္ ေလတိုက္ခတ္မွုမ်ားရွိေနေသာ ေၿမမ်က္ႏွာသြင္ၿပင္မွ ထိုအမည္ၿဖစ္လာေသာဘန္းဂ်ိအိဝ။ ေနရာကိုလုိုက္ကာ မ်က္ႏွာစာ ဘန္းဂ်ိ၊ ေက်ာဘက္ ဘန္းဂ်ိ၊ ေနရိပ္ဘန္းဂ်ိ ဟု ခြဲၿခားေခၚဆိုၾကၿပီး ထိုအထဲတြင္ မ်က္ႏွာစာဘန္းဂ်ိ ေက်ာက္ေဆာင္သည္ ၃ ကီလိုမီတာႏွင့္အထက္ရွိေနေသာေနရာ။ ရြက္သစ္မ်ား၊မိုမိဂ်ိစေသာ ရာသီတိုင္းတြင္ ရွု ့ခင္းကလွပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Miyagiken sendaishi Taihaku-ku Akiumachibaba chinai

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sentabi.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōhoku ကားလမ္း Sendai minami IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁နာရီၾကာ

  JR Aiko ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဘန္းဂ်ိအိဝ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္