ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ
ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ
ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ
ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ
ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ
ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

ေယာေရာၿမစ္၏ အေပၚပိုင္းတြင္ရွိေသာ စီးဆင္းက်မွု ၃၀ မီတာရွိ ခရိုင္တြင္းအၾကီးမားဆံုးထင္ရွားေသာ (ခုရိမတေနာ့တခိ) ၊ ေတာင္ထပ္တြင္ ဘိုးဆိုးဆန္းေတာင္ထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး နိခ်ိရန္းခ်ဳးရိစြတ္ဘာသာေရးနယ္ေၿမ ၊ ဆဲအိစုမိဂ်ိလည္း ရွိပါသည္။ ပုရဝုဏ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝအထိန္းအမွတ္ပစၥည္း (ဆဲအိစုမိအအိုဆုဂိ) ရွိၿပီး ေရွ ့ေခတ္ကတည္းက (ႏွစ္တစ္ေထာင္ထင္းရွုး)ဟုေခၚၾကၿပီး ေဒသရွိလူမ်ားက နတ္ဘုရားအပင္အၿဖစ္ သိၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Chiba ken Izumigun ōtakichō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.youroukeikoku.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Ken'ō ကားလမ္း Kisaradzu azuma IC မွ

  Kominato လိုင္း Yōrōkeikoku ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခန္းရိစြတ္ေယာေရာခဲအိကိုခုအိုခုခိေယာစုမိသဘာဝပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္