ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ
ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ
ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ
ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ
ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ

ေျခာက္လပိုင္း

တန္းဇဝေတာင္မ်ားမွ ဆိုးေနာ့ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေနရာသို ့စီးဆင္းေနေသာ စုအိမုၿမစ္ ကမ္းပါႏွစ္ဘက္တြင္ ရွင္သန္ေနေသာပန္းၿခံ။ ေရွ ့ေခတ္ကတည္းက တန္းဇဝေတာင္တက္ေပါက္အေနၿဖင့္ လူသိမ်ားေသာ ေဒသ။ ႏွစ္တိုင္း မ်ားစြာေသာ ေတာက္တက္သမားမ်ား၊ ညအိပ္ခရီးထြက္သူမ်ားၿဖင့္ စည္ကားပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ အဓိကအေနၿဖင့္ရွိေနသည္မွာ (ဆဇဲေနာ့စြတ္ရိဘရွိ) ။ လွပေသာအစိမ္းေရာင္ပန္းၿခံတြင္ ေဆာ့ကစားၿခင္း၊ လယ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿခင္းမ်ားကို လည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kanagawaken hadanoshi Horiyamashita 1513

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပိတ္ရက္မရွိ

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kanagawa-park.or.jp/hadanot...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōmei အေဝးေၿပးလမ္း Hatano nakai IC မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  Oda လိုင္း Shibusawa ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္ ၊ Ōkura တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခနဂဝခရိုင္ ရိစြတ္ဟးေနာ့တိုခဝပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္