ခုနန္းအန္း
ခုနန္းအန္း
ခုနန္းအန္း
ခုနန္းအန္း
ခုနန္းအန္း ခုနန္းအန္း ခုနန္းအန္း ခုနန္းအန္း

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

ဆဂတြင္ ရွင္သန္လာေသာ ကို္ယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ အိတမိယာတေရာသည္ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ စံအိမ္ႏွင့္ ပန္းၿခံ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ထင္ရွားေသာအေမြအႏွစ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ စံအိမ္သည္ သက္ကယ္မိုးထားၿပီး၊ ေၿမသားနံရံ၊ ဝါးမ်ားၿဖင့္ ေမြးရပ္ေၿမကို လြမ္းေမာဖြယ္ရာရွိေနၿပီး ပန္းၿခံသည္ မ်ားစြာေသာစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ပုန္နရိတ္၊ မိုမိဂ်ိမ်ားလည္း ရာသီေလးခုလံုးတြင္ လွပေနပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ ရွိေနေသာ မိုမိဂ်ိသည္ အေရာင္ေၿပာင္းသည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ရြက္စိ္မ္းမ်ားရွိေနေသာ ေမလ တြင္ ကာလကန္ ့သတ္ခ်က္ၿဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saga ken Kanzaki-shi kanzakimachiikuwa

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာအခ်ိန္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေငြ

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ထားခ်ိန္တြင္ ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kanzaki.sagan.jp/wordpress/?pag...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nagasaki ကားလမ္း Sefuri IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

  JR Kanzaki ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္၊ Niiyama ဘုရားေက်ာင္းေရွ ့တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုနန္းအန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္