ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ
ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ
ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ
ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

အိုအိုဘြန္းခ်ိ၏ အလယ္ပိုင္းကို ဆန္းဒိုင္းၿမစ္ႏွင့္ ထိုၿမစ္လက္တက္မ်ားက စီးဆင္းၿပီး ၿမိဳ ့၏အေနာက္ေတာင္ပိုင္းၿဖစ္ၿပီး အိခ်ိဒိုင္းဘခုဖု (ဆိုဂိေနာ့တခိ) ၿဖစ္လာၿပီး စြတ္ရုတဆည္သို ့စီးဆင္းပါသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားတည္ရွိေနေသာ ဒီေရတံခြန္သည္ အက်ယ္ ၂၁၀ မီတာ၊အၿမင့္ ၁၂ မီတာရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပန္းၿခံထဲတြင္ ဆာကူရာ၊ပုန္နရိတ္မ်ား အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာရွိေနၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေရပမာဏမ်ားစြာ က်ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kagoshima ken isaichi ōkuchimiyahito 635

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပိတ္ရက္မွရွိပါ

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kagoshima-kankou.com/for/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kyūshū ကားလမ္း Kurino IC မွ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

  JR Kyūshū က်ည္ဆန္ရထားလိုင္း Minamata ဘူတာ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆိုဂိေနာ့တခိပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္