အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ
အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ
အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ
အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ

ဆယ္လပိုင္း

ဆို္င္းအိဒမၿမိဳ ့ထဲတြင္ တည္ရွိေသာပန္းၿခံ။ ေႏြဦးသည္ဆာကူရာပန္းပြင့္ေသာအခ်ိန္၊ ပန္းခင္းမ်ားတြင္ ဘိအိုရာ၊ က်ဴလစ္ပန္းမ်ားပြင့္ၿပီး တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးပန္းမ်ားၿဖင့္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ ၾသဂုတ္လမွ ဆရုဘိအ၏ ရာသီဥတုၿဖစ္ၿပီး ေႏြဦးႏွင့္မတူေသာ ခံစားမွဳမ်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားသံုးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို သံုပါက အဆင္ေၿပႏိုင္သည့္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မဳွရိွပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saitamaken saitamashi Nishiku ōaza Nishiarai 124

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၇ း ၃၀ မွ ၁၉ း ၀၀ ( တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံ)
  ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀ (ေအာက္တိုဘာမွ မတ္)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://blog.sgp.or.jp/findpark/nishi/h...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Miyako kō Saitama Ōmiya လိုင္း Yono IC မွ ၂၀မိနစ္

  JR Takasaki လိုင္း Ageo ဘူတာမွ Ageo ျမိဳ့တြင္း အလွည့္စဥ္ ဘတ္စ္ကားလွည့္ပတ္ေသာ Ōtani အလွည့္စဥ္ ( Tozaki ကိုလွည့္ျခင္း တဖန္ Nissan ကို လွည့္ျခင္း ) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ Hana no oka ပန္းျခံတြင္ ဆင္းပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္သည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုမယဟနေနာ့အိုခႏိုးရိန္းပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္