ဟိခုဆန္း
ဟိခုဆန္း
ဟိခုဆန္း
ဟိခုဆန္း
ဟိခုဆန္း ဟိခုဆန္း ဟိခုဆန္း ဟိခုဆန္း

ဆယ့္တစ္လပိုင္း နံနက္

အိုအိုဝခဲခရိုင္ ခ်ဴးစြတ္ၿမိဳ ့ယာမကိုခုမခ်ိ တြင္ ရွိေနေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၁၂၀၀ မီတာတြင္ရွိေသာ ဟိကိုေတာင္သည္ ဂ်ပန္ရွု ခင္း၁၀၀ ထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ယဟိခိုေတာင္ (နိအိဂတခရိုင္) ၊ဆဲစြတ္ခုိေတာင္ (ဟေယာေဂါ့ခရိုင္) ႏွင့္တကြ ဂ်ပန္တြင္ ေတာင္သံုးေတာင္ဟု ေရတြက္နိုင္ေသာ ထင္ရွာေသာေတာင္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရိန္းတနိကို ခံစားရင္း သမိုင္းထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခံစားႏို္င္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuoka ken Tagawa-gun Soeda-chō Hikosan

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ခ်ခုနာဂဲဝင္ေၾကး လူၾကီး ၆၀၀ ယန္း၊ မူလတန္း ၄၀၀ ယန္း ၊ ကေလး (၃ ႏွစ္ေအာက္ ) ၃၀၀ ယန္း
  ဟိကိုဆန္ဟိုတယ္ဝ ဝင္ေၾကးလူၾကီး ၆၈၀ ယန္း၊ မူလတန္း ၄၂၀ ယန္း၊ ကေလး (၃ ႏွစ္ေအာက္ ) ၃၁၅ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပုံမွန္ ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၁း ၀၀ ၊ခ်ခုနဂဲသည္ ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၁ း ၀၀
  ဟိုခိုဆန္းဟိုတယ္ဝ သည္ ၁၁း ၀၀ မွ ၁၅း ၀၀
  ယအဲအိဘ သည္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္

 • ပိတ္ရက္

  ပိတ္ရက္မရွိ။ အေဆာက္အဦးတြင္း ၿပင္ဆင္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ ပိတ္ပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.hikosan-slopecar.info/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Haki IC မွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၆၀မိနစ္ ( ေၾကးနီတိုရိအိဂိတ္ေပါက္အထိ)

  Hikoyama ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္ ( ေၾကးနီတိုရိအိဂိတ္ေပါက္အထိ)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိခုဆန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္