မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း

ကိုးလပိုင္း

ဟတမိုတိုေနာ့ အိမ္ရာေနရာၿဖစ္ေသာ ကိုးဂ်ိမေနရာတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ေသာပန္းမ်ားပြင့္ၿခင္းကို ခံစားၿခင္းကို အဓိကအေနၿဖင့္လုပ္ထားေသာ (ပုဂၢလိကပန္းၿခံ) ကို ၿပဳလုပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ၿခင္းမွအစၿဖစ္ပါသည္။ ဟဂိပန္းမ်ားကို ဝါးစင္ေလးမ်ားၿပဴလုပ္ကာ လွုိဏ္ေခါင္းပံုစံေလးၿပဳလုပ္ထားေသာ အေနအထားၿဖစ္ေနေသာ လမ္းသည္ ပန္းၿခံ၁၀၀ တြင္ထင္ရွားေသာပံုစံၿဖစ္ေနၿပီး ေရကန္တစ္ဝိုက္တြင္ ပန္းဆိုင္၊ အယမဲမ်ားလည္း ရွိၿပီး အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာပန္းမ်ားပြင့္ေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tōkyōto sumidaku Higashimukōjima 3 - 18 - 3

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ ၁၅၀ ယန္း
  ၆၅ႏွစ္ႏွႈင့္အထက္ ၇၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.tokyo-park.or.jp/park/form...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōbu လမ္း Isesaki လိုင္း Higashimukōjima ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၈ မိနစ္၊ Keisei လွ်ပ္စစ္ရထား Oshiage လိုင္း Keiseihikifune ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္